selectie
datum a/z type
2009, 03 maart
Podiumhuis Kanaleneiland
Onderzoek
 
 
PROJECT:
LOCATIEONDERZOEK PODIUMHUIS KANALENEILAND
OPDRACHTGEVER: WONINGCORPORATIE PORTAAL I.S.M. MATRIX PARTNERS
PRESENTATIE: MAART 2009

Groos & Co heeft een ontwerpend onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een Podiumhuis in de wijk Kanaleneiland te Utrecht. Podium Mozaïek als ontmoetingsplek en podium in de Amsterdamse Bos en Lommerbuurt fungeerde als referentie. De belangrijkste doelstelling van het Podiumhuis is imagoverbetering van de wijk gekoppeld aan culturele participatie van de bewoners.

Locatieonderzoek, toegespitst op drie plekken, vormt de kern van dit onderzoek dat mede is gebaseerd op diverse rapporten van de Gemeente Utrecht, het Beeldkwaliteitsplan van Mecanoo en specifiek verricht bevolkings- en marktonderzoek door TNS NIPO.
In het voortraject zijn 3 locaties uitgezocht die in aanmerking komen voor een podiumhuis, te weten: de Kanaaloever (locatie A), het huidige ROC (locatie B) en de voorzieningencluster (locatie C). Deze locaties zijn op vijf criteria beoordeeld:
Karakter/identiteit van de locatie, positie binnen het netwerk van de wijk en de stad, bereikbaarheid/logistiek, invloed van de locatie op de planning c.q. haalbaarheid binnen een gestelde termijn en tot slot de relatie locatie-financiële haalbaarheid/expoitatiekosten.


Uit het vergelijkend onderzoek is de ROC-locatie als meest aannemelijke naar voren gekomen. Het ligt centraal in de wijk en nabij de centrale as van de Churchilllaan die uitloopt op de brug. De locatie heeft de potentie van herkenningspunt vanuit de geprojecteerde groene dwarsas zoals is opgenomen in het plan van Mecanoo.
Binnen de huidige herontwikkelingsplannen krijgt het ROC waarschijnlijk een nieuwe behuizing. Het bestaande gebouw leent zich uitstekend voor een podiumhuis maar ook als nieuwbouw in de zgn. wisselstrook. Het grote voordeel van de situering in deze wisselstrook is het feit dat deze zich leent voor een autonome ontwikkeling die anticipeert op verschillende ontwikkelingsscenario’s en relatief neutraal is t.a.v. andere ontwikkelingen waar van de uitkomst nog niet vaststaat. Het zou voor de ontwikkeling van de wijk fantastisch zijn als deze accomodatie kan worden gerealiseerd tijdens het transformatieproces van Kanaleneiland, zodat zij daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Een breed toegankelijke ontmoetingsplek in een wijk inbeweging zal als katalysator en social condensator op dyamische wijze bijdragen aan het creëren van een nieuwe identiteit aan een nieuwe wijk.


2014, 14 oktober
CPO appartement Marepark, Nieuw Leyden
Woningbouw
2014, 30 september
Woningen CPO project Marepark
Nieuwbouw
2014, 29 september
CPO project Marepark Nieuw Leyden
Nieuwbouw
2014, 02 februari
Marepark opgeleverd
Nieuws
2012, 27 november
Arthotel Dulac
Publieksgebouwen
2012, 25 september
Deelname SHS conferentie
Nieuws
2012, 06 september
Butterfly Housing
Projecten
2012, 01 augustus
Aanvang bouw Marepark Nieuw Leyden
Nieuws
2010, 10 februari
Stadswoning Watergraafsmeer
Woningbouw
2010, 04 januari
Profiel
Bureau
2009, 12 oktober
The Stanford Housing Conference
Onderzoek
2009, 25 augustus
Huis aan de Vecht
Nieuwbouw
2009, 03 maart
Podiumhuis Kanaleneiland
Onderzoek
2009, 10 januari
Stanford, Portrait of a Village
Bureau
2009, 10 januari
The Stanford Housing Initiative
Onderzoek
2007, 28 juni
De Brasacker
Woningbouw
2006, 15 december
Herbestemming Plantage
Hergebruik
2006, 30 oktober
Farm 215, nature retreat Zuid Afrika
Nieuwbouw
2006, 21 juni
Huis Groos
Nieuwbouw
2005, 21 september
Podium Mozaiek
Hergebruik
2004, 20 oktober
Villa Vink, een woon-werkdomein
Hergebruik
2004, 04 oktober
Zwembad en Woonhuis in Amsterdam
Hergebruik
2004, 21 maart
Zendingshuis Oegstgeest
Woningbouw
2001, 10 april
Stadhuisterrein Huizen
Publieksgebouwen
1999, 28 mei
Johan Jongkindstraat
Woningbouw
1995, 15 maart
Woningbouw Borneokade, Amsterdam
Woningbouw